free bootstrap templates

Regels

Onze regels in de telegram chat group.
For English Scroll down.

Onderstaande regels zijn geinsipreerd op de RFC 1855 memo (netettiquete) en vele jaren ervaring. De meeste regels zijn logisch maar zijn toch uitgeschreven.

Een kleine herinnering:


Emoties en lichaamstaal kunnen via het internet niet worden gecommuniceerd op dezelfde manier als oog in oog. Smilies e.d. kunnen zelfs voor extra verwarring zorgen.
&
De andere gebruikers zijn ook mensen.

De regels:

 • 16+ - Het kanaal richt zich op volwassen.
 • Oproep tot andere geinteresseerden in roleplay is toegestaan - maar let op de andere regels.
 • Nederlands en Engels zijn toegestaan.
 • Hou het beschaafd.
 • Geen pesten, beledigen, bedreigen, stalken of aanvallen van een individu - zero tolerance beleid.
 • Niet spammen/flooden - Probeer hele zinnen/paragrafen te schrijven.
 • Nee tegen via DM lastig vallen.- Accounts die via de groep mensen vinden en deze vervolgens via direct messaging lastig vallen worden verwijderd.
 • Voorzie links van een omschrijving - Zorg op zijn minst voor een NSFW/SFW waarschuwing.
 • De volgende onderwerpen zijn verboden: Alles 18+, piraterij (warez, cracks), expliciet sexuele onderwerpen (inclusief fetish gear), politieke onderwerpen die niet relevant zijn voor de Nederlandse community.
 • Ben je het niet met een beslissing van de moderators eens? Neem even afstand, kijk er 10 minuten later nog eens naar en ga het gesprek aan. Afreageren op een ander achter de rug doet niemand goed.

Rules

Our rules in the telegram chat group.

The below rules are inspired on the RFC 1855 memo (netettiquete) and many years of experience. Most rules are logical common sensse however they are written out.

A small remember:


Emotions and body language cannot be transmitted over the internet on the same way as face to face. Smilies and the like can create even more confusion.
&
Others are also human.

The rules:

 • 16+ - The channel aims at adults.
 • Calls for others looking for roleplay is allowed - but mind the rules.
 • Dutch and English are allowed.
 • Keep it civil.
 • No bullying, insulting, threatening, stalking or attacking an individual - zero tolerance policy.
 • No spamming/flooding - Try to write whole sentences/paragraphes.
 • No against bothering people through DM's. - Accounts whom find people through this group and then bother them through DM's will be removed.
 • Provide a description with a link - At least if it is SWF/NSFW.
 • The following topics are prohibited - Everything 18+, piracy (warez, cracks), explicit sexual subjects (including fetish gear), political topics that are not relevant to the Dutch community.
 • Do not you agree with a decision by the moderators? Take a step back, look at it again 10 minutes later and start a conversation. Unleashing on another behind it does nobody good.

© Copyright 2018 Orange Furry - All Rights Reserved